ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

About image 1

Προδιαγραφές αυτοκινήτου

Η εταιρία μας σας παρέχει τη δυνατότητα να παραγγείλετε το αυτοκίνητο της επιλογής σας και να εκτελέσουμε την επιθυμία σας κατόπιν συνεννόησης ως προς τα χαρακτηριστικά του.
Μπορούμε να εισάγουμε οποιοδήποτε αυτοκίνητο επιβατικό ή επαγγελματικό, καθώς και να σας ενημερώσουμε για τα οφέλη που έχουν οι κατηγορίες τριτέκνων, πολυτέκνων και ΑΜΕΑ.
Η εισαγωγή του κάθε αυτοκινήτου γίνεται αυστηρά και μόνο απ΄τον υπεύθυνο της εταιρίας μας αποκλειστικά απ΄τη Γερμανία και μάλιστα με τη φυσική του παρουσία ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα κάθε οχήματος.